A buscar bolets

La Vall d’Amer i tot el seu terme municipal és un indret ideal per a buscar bolets, a part de ser poc concorregut i poder-hi trobar gran varietat d’espècies degut a la seva diversitat climàtica.

A la carena de Santa Brígida i els Tres Rocs, la vessant de secà de la vall, és un paratge rocòs on l’escarlet i la múrgula creixen sota els alzinars i sota les enormes pinedes a la part de Sant Climent d’Amer podem trobar-hi els apreciats pinatells i rovellons.

A l’altre banda, al ser més humit hi podem trobar altres varietats com el Cep o Sureny i l’Ou de Reig a les Castanyedes de la carretera de Sant Martí, o el rossinyol en moltes de les torrenteres i obagues de la muntanya de Puig Bernat.

A diferència d’altres llocs i degut a les diferents alçades del municipi, podem trobar bolets des de finals d’Agost fins ben entrat el mes de Novembre.

Imatges

2020-01-22T17:09:11+00:00